Copyright

Billeder fra mygreenkitchen.dk eller tilhørende sociale medier må ALDRIG bruges uden skriftlig tilladelse. Dette gælder billeder på blog, instagram, facebook, bøger mv.

Overtrædelse af ophavsretten medfører både et krav om vederlag for krænkelse af ophavsret og krav om øjeblikkeligt at fjerne billeder.

Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.